Κουκουβάγια I - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Κουκουβάγια I, 1955

Πωρόλιθος, 100 x 45 x 77 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11616
Εκτίθεται: Μουσείο Καπράλου

Μοιραστείτε: