Κυκλική σύνθεση Ι - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Κυκλική σύνθεση Ι, 1978

Ξύλο, 216 x 86 x 103 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11604
Εκτίθεται: Μουσείο Καπράλου

Μοιραστείτε: