Κυπαρίσσια - Μποκατσιάμπης Βικέντιος

Μποκατσιάμπης Βικέντιος (1856 - 1933)

Κυπαρίσσια

Υδατογραφία σε χαρτόνι, 37 x 25 εκ.

Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη

Αρ. Έργου: Κ.1410

Μοιραστείτε: