Λαχαναγορά Βερόνας - Κογεβίνας Λυκούργος

Κογεβίνας Λυκούργος (1887 - 1940)

Λαχαναγορά Βερόνας, 1919

Οξυγραφία, 19,5 x 22,5 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.444/1
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: