Λουόμενη ΙΙ - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Λουόμενη ΙΙ, 1963

Γύψος, 137 x 62 x 29 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11609
Εκτίθεται: Μουσείο Καπράλου

Μοιραστείτε: