Λουόμενη ΙΙΙ - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Λουόμενη ΙΙΙ, 1963

Γύψος, 196 x 78 x 55 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11610
Εκτίθεται: Μουσείο Καπράλου

Μοιραστείτε: