Λουομένη μορφή - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Λουομένη μορφή, 1978

Μπρούντζος, 144 x 69 x 53 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11760

Μοιραστείτε: