Μαγνητικό ταμπλό - Τάκις (Παναγιώτης Βασιλάκης)

Τάκις (Παναγιώτης Βασιλάκης) (1925 - 2019)

Μαγνητικό ταμπλό

Ακρυλικό σε μουσαμά, μαγνήτες και χοντρό σύρμα, 215 x 99 x 5 εκ.

Δωρεά Τίτας Καλογερέση

Αρ. Έργου: Π.13499
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: