Μάνα - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Μάνα, 1961

Μπρούντζος, 174 x 89 x 73 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11764

Μοιραστείτε: