Μάνα - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Μάνα, 1962

Μπρούντζος, 138 x 105 x 60 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11584

Μοιραστείτε: