Μάνα - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Μάνα, 1950 - 1951

Μπρούντζος, 395 x 140 x 140 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.12997/1
Εκτίθεται: Μουσείο Καπράλου

Μοιραστείτε: