Μάνα και Κόρη IV - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Μάνα και Κόρη IV, 1971

Μπρούντζος, 123 x 128 x 50 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.12754

Μοιραστείτε: