Μάνα καθιστή - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Μάνα καθιστή, 1960

Μπρούντζος, 89 x 57 x 62 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.12729

Μοιραστείτε: