Μάνα – Κόρη Ι - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Μάνα – Κόρη Ι, 1961

Μπρούντζος, 140 x 63 x 32 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11585

Μοιραστείτε: