Μάνα – Κόρη ΙΙ - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Μάνα – Κόρη ΙΙ, 1963

Μπρούντζος, 147 x 77 x 38 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11756

Μοιραστείτε: