Μάνα – Κόρη ΙΙΙ - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Μάνα – Κόρη ΙΙΙ, 1963

Μπρούντζος, 124 x 128 x 61 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11773

Μοιραστείτε: