Μάνα με παιδί - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Μάνα με παιδί, 1970

Ξύλο, 186 x 129 x 56 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11595
Εκτίθεται: Μουσείο Καπράλου

Μοιραστείτε: