Μάνα με παιδί - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Μάνα με παιδί, 1968

Πωρόλιθος, μπρούντζος, 160 x 98 x 34 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11607
Εκτίθεται: Μουσείο Καπράλου

Μοιραστείτε: