Μάνα με παιδί - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Μάνα με παιδί, 1951

Πωρόλιθος, 115 x 35 x 52 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.12898
Εκτίθεται: Μουσείο Καπράλου

Μοιραστείτε: