Μαρία Θηρεσία - Παππάς Γιάννης

Παππάς Γιάννης (1913 - 2005)

Μαρία Θηρεσία, 1937

Μάρμαρο, 56 x 55 x 27 εκ.

Δωρεά υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αρ. Έργου: Π.11662

Μοιραστείτε: