Μάρσα Ματρούχ - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Μάρσα Ματρούχ, 1971

Μπρούντζος, 173 x 76 x 40 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11587

Μοιραστείτε: