“Μειονέκτημα η αποστολή ενός λανθασμένου πίνακα στην έκθεση” - Daumier Honore

Daumier Honore (1810 - 1879)
Ντωμιέ Ονορέ

“Μειονέκτημα η αποστολή ενός λανθασμένου πίνακα στην έκθεση”, 1848

Από την ενότητα "Les artistes" ("Οι καλλιτέχνες")

Λιθογραφία σε χαρτί, 34,2 x 24,6 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2540

Μοιραστείτε: