Μελέτη για την προσωπογραφία του Αρχαιολόγου Κ. Ρωμαίου - Κοντόπουλος Αλέκος

Κοντόπουλος Αλέκος (1904 - 1975)

Μελέτη για την προσωπογραφία του Αρχαιολόγου Κ. Ρωμαίου, 1958

Μολύβι και γκουάς σε χαρτί, 100 x 70 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4883

Μοιραστείτε: