“Μια ημέρα του μεγάλου λουτρού” - Daumier Honore

Daumier Honore (1810 - 1879)
Ντωμιέ Ονορέ

“Μια ημέρα του μεγάλου λουτρού”, 1847

Από την ενότητα "Les bons bourgois" ("Οι καλοί αστοί")

Λιθογραφία σε χαρτί, 34 x 26 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2537

Μοιραστείτε: