Μικρά Ασία - Καπάνταης Βάσος

Καπάνταης Βάσος (1924 - 1990)

Μικρά Ασία, 1972

Μπρούντζος, 201 x 82 x 57,5 εκ.

Δωρεά Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών

Αρ. Έργου: Π.4549

Μοιραστείτε: