“Μονομαχία ανάμεσα στον Σιντ και τον αυτοκράτορα του Μαρόκου” - Daumier Honore

Daumier Honore (1810 - 1879)
Ντωμιέ Ονορέ

“Μονομαχία ανάμεσα στον Σιντ και τον αυτοκράτορα του Μαρόκου”, 1859

Από την ενότητα "Actualites" ("Επίκαιρα")

Λιθογραφία σε χαρτί, 27 x 33,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3266

Μοιραστείτε: