Νεαρός καλλιτέχνης σχεδιάζει εσωτερικό ναού στη Ρώμη - Robert Hubert

Robert Hubert (1733 - 1808)
Ρομπέρ Υμπέρ

Νεαρός καλλιτέχνης σχεδιάζει εσωτερικό ναού στη Ρώμη, αρχές 18ου αι.

Σανγκίνα, πένα με υδατόχρωμα και ασπρίσματα σε χαρτί, 28,8 x 37,1 εκ.

Κληροδότημα Αλεξάνδρου Σούτζου

Αρ. Έργου: Π.401

Μοιραστείτε: