Νεαρός καλλιτέχνης σχεδιάζει εσωτερικό ναού στη Ρώμη - Robert Hubert

Robert Hubert (1733 - 1808)

Νεαρός καλλιτέχνης σχεδιάζει εσωτερικό ναού στη Ρώμη, αρχές 18ου αι.

Μοιραστείτε: