Νεαρός με φλασκί και ποτήρι - Γαλλική σχολή

Γαλλική σχολή

Νεαρός με φλασκί και ποτήρι, 18ος αιώνας

Κάρβουνο σε χρωματιστό χαρτί, 23,2 x 17,6 εκ.

Δωρεά Γρηγορίου Μαρασλή

Αρ. Έργου: Π.389

Μοιραστείτε: