Τοπίο με αγελάδες και βοσκό που παίζει αυλό - Γαλλική σχολή

Γαλλική σχολή

Τοπίο με αγελάδες και βοσκό που παίζει αυλό, τέλος 18ου αι.

Μοιραστείτε: