Τοπίο με αγελάδες και βοσκό που παίζει αυλό - Γαλλική σχολή

Γαλλική σχολή

Τοπίο με αγελάδες και βοσκό που παίζει αυλό, τέλος 18ου αι.

Πένα, μελάνι και πινέλο με αραιωμένο μελάνι και κάρβουνο σε χαρτί, 27,5 x 22,7 εκ.

Δωρεά Γρηγορίου Μαρασλή

Αρ. Έργου: Π.373

Μοιραστείτε: