Νίκη - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Νίκη, 1961

Μπρούντζος, 212 x 35 x 85 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11777

Μοιραστείτε: