Νίκη - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Νίκη, 1970

Ξύλο, 212 x 62 x 59 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11565
Εκτίθεται: Μουσείο Καπράλου

Μοιραστείτε: