Νίκη - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Νίκη, 1970

Μπρούντζος, 93 x 43 x 26 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.12739

Μοιραστείτε: