Νούλα - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Νούλα, 1940 - 1945

Γύψος, 52,5 x 22 x 23 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11758

Μοιραστείτε: