“Ο Αγάς, Τούρκος μεγαλοπρεπής, εκράτει δίσκον και εφαίνετο εξετάζων το βάρος […]”. - Ράλλης Θεόδωρος

Ράλλης Θεόδωρος (1852 - 1909)

“Ο Αγάς, Τούρκος μεγαλοπρεπής, εκράτει δίσκον και εφαίνετο εξετάζων το βάρος […]”., πριν από το 1892

Εικονογράφηση για το διήγημα του Δημ. Βικέλα "Λουκής Λάρας", 1879

Αραιωμένο μελάνι σε χαρτί, 27 x 37,5 εκ.

Κληροδότημα Αλεξάνδρου Οικονόμου

Αρ. Έργου: Π.1911

Μοιραστείτε: