“Ο Μπαστίντ” - Daumier Honore

Daumier Honore (1810 - 1879)
Ντωμιέ Ονορέ

“Ο Μπαστίντ”, 1849

Από την ενότητα "Les Representans representes" ("Οι εκπροσωπούμενοι εκπρόσωποι")

Λιθογραφία σε χαρτί, 33,4 x 24,7 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3599

Μοιραστείτε: