Ο χορός - Καστριώτης Γεώργιος

Καστριώτης Γεώργιος (1899 - 1969)

Ο χορός, 1953

Ειδικό μίγμα, 61 x 32,5 x 20,5 εκ.

Δωρεά Μαίρης Γ. Καστριώτου

Αρ. Έργου: Π.4598

Μοιραστείτε: