Ο Χριστόφορος - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Ο Χριστόφορος, 1940 - 1945

Γύψος, 126 x 38 x 38 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11351

Μοιραστείτε: