“-Ο καλλιτέχνης με απεικόνισε τη στιγμή που γράφω το μελαγχολικό μου βιβλίο ‘Ατμοί της ψυχής μου!” - Daumier Honore

Daumier Honore (1810 - 1879)
Ντωμιέ Ονορέ

“-Ο καλλιτέχνης με απεικόνισε τη στιγμή που γράφω το μελαγχολικό μου βιβλίο ‘Ατμοί της ψυχής μου!”, 1844

Από την ενότητα "Les bas bleus" ("Οι κουλτουριάρες")

Λιθογραφία σε χαρτί, 34 x 25 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2535

Μοιραστείτε: