“Ο κύριος Κεράτρ” - Daumier Honore

Daumier Honore (1810 - 1879)
Ντωμιέ Ονορέ

“Ο κύριος Κεράτρ”, 1833

Λιθογραφία σε χαρί, 31,5 x 23,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2528

Μοιραστείτε: