“Ο κύριος Κρεμιέ αναζητά διαμέρισμα” - Daumier Honore

Daumier Honore (1810 - 1879)
Ντωμιέ Ονορέ

“Ο κύριος Κρεμιέ αναζητά διαμέρισμα”, 1849

Από την ενότητα "Actualites" ("Επίκαιρα")

Λιθογραφία σε χαρτί, 26 x 34,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2555

Μοιραστείτε: