“Ο Μενέλαος κατακτητής” - Daumier Honore

Daumier Honore (1810 - 1879)
Ντωμιέ Ονορέ

“Ο Μενέλαος κατακτητής”, 1842

Από τη σειρά "Histoire ancienne" ("Aρχαία Ιστορία").

Λιθογραφία σε χαρτί, 33,5 x 25 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3529

Μοιραστείτε: