Ο Μυστικός Δείπνος - Tintoretto Jacopo

Tintoretto Jacopo (1518 - 1594)
Τιντορέτο Γιάκοπο

Ο Μυστικός Δείπνος, 18ος αιώνας

Πινέλο, σανγκίνα, άσπρα φωτίσματα σε χαρτί, 21,2 x 43,1 εκ.

Δωρεά Γρηγορίου Μαρασλή

Αρ. Έργου: Π.339

Μοιραστείτε: