Ο Γιάκοπο Ρομπούστι (Jacopo Robusti), επονομαζόμενος Τιντορέτο (Tintoretto), γεννήθηκε το 1518 ή 1519 στην Βενετία, όπου πέρασε και δούλεψε, με μικρά ίσως ταξίδια, όλη του τη ζωή και όπου πέθανε το 1594. Εκτός από ένα μικρό πέρασμα λίγων ημερών από το εργαστήριο του Τισιανού, δεν γνωρίζουμε αν μαθήτευσε κοντά σε κάποιον άλλο ζωγράφο. Από το 1539 άρχισε να δουλεύει ως ανεξάρτητος ζωγράφος. Στα πρώτα του έργα είναι φανερές οι επιρροές των Βερονέζε (Veronese), Σιαβόνε (Schiavone), Σαλβιάτι (Salviati), Τισιανού (Titian) ενώ από το 1540 περίπου γίνεται φανερή η επίδραση του Μιχαήλ-Αγγέλου (Michelangelo), ίσως μετά από ταξίδι του στη Ρώμη εκείνη την εποχή. Είναι εξάλλου γνωστό πως επάνω στον τοίχο του ατελιέ του είχε γράψει: «Il designo di Michel-Angelo ed il colorito di Tiziano» (το σχέδιο του Μιχαήλ-Αγγέλου και το χρώμα του Τισιανού). Ζώντας στη Βενετία συνδυάζει στη ζωγραφική του το χρωματικό πλούτο των μεγάλων βενετών ζωγράφων, όπου οι αναμνήσεις από τα μωσαϊκά του Αγίου Μάρκου ήταν ζωντανές, με τη μνημειακότητα, την κίνηση και τις δραστικές χειρονομίες των μορφών του Μιχαήλ-Αγγέλου.

Μοιραστείτε: