Ο Ντεβίλ, διακόπτης στην Συντακτική Συνέλευση, διακόπτης στη Νομοθετική…” - Daumier Honore

Daumier Honore (1810 - 1879)
Ντωμιέ Ονορέ

Ο Ντεβίλ, διακόπτης στην Συντακτική Συνέλευση, διακόπτης στη Νομοθετική…”, 1849

Από την ενότητα "Les Representans representes" ("Οι εκπροσωπούμενοι εκπρόσωποι")

Λιθογραφία σε χαρτί, 35,3 x 27 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3598

Μοιραστείτε: