Οδός Πανεπιστημίου - Κατσουλίδης Τάκης

Κατσουλίδης Τάκης (1933)

Οδός Πανεπιστημίου, 1973

Λιθογραφία σε χαρτί, 52 x 43 εκ.

Δωρεά Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών

Αρ. Έργου: Π.4498

Μοιραστείτε: