“Οδός Τρανσνονέν στις 15 Απριλίου 1834” - Daumier Honore

Daumier Honore (1810 - 1879)
Ντωμιέ Ονορέ

“Οδός Τρανσνονέν στις 15 Απριλίου 1834”, 1834

Λιθογραφία σε χαρτί, 29 x 46 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3322

Μοιραστείτε: