“Οδυσσέας και Πηνελόπη” - Daumier Honore

Daumier Honore (1810 - 1879)
Ντωμιέ Ονορέ

“Οδυσσέας και Πηνελόπη”, 1842

Από τη σειρά "Histoire ancienne" ("Aρχαία Ιστορία")

Λιθογραφία σε χαρτί, 33,5 x 25 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2542

Μοιραστείτε: