“Οι σταύλοι του Αυγεία” - Daumier Honore

Daumier Honore (1810 - 1879)
Ντωμιέ Ονορέ

“Οι σταύλοι του Αυγεία”, 1841 - 1843

Από τη σειρά "Histoire ancienne" ("Aρχαία Ιστορία")

Λιθογραφία σε χαρτί, 34 x 26 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3685/26

Μοιραστείτε: